Wat willen wij

Kies voor Drimmelen

Programma 2018-2022 in een oogopslag 

Groen Drimmelen (VP/D66) staat voor een open, coöperatieve en duurzame politiek. Wij zijn liberaal waar het kan en sociaal waar nodig.

Dat betekent dat wij in eerste instantie uitgaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners van Drimmelen, en dat de overheid er moet zijn als inwoners ons echt nodig hebben. Een goede overheid bemoeit zich niet onnodig met dingen die goed gaan, maar zorgt voor goede voorwaarden en voorzieningen voor alle inwoners en een klimaat waarin initiatieven op hun waarde kunnen worden geschat.

Groen Drimmelen (VP/D66) streeft oplossingen na die op de meest duurzame manier tot stand komen. Duurzaamheid is in ons programma op alle vlakken opgenomen. Voor ons is het vanzelfsprekend dat de overheid en maatschappij altijd nadenken over de invloed die we hebben op de toekomst van onze leefomgeving in de breedste zin van het woord.

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 zijn:

 • Doorgaan met duurzaamheid op alle vlakken
 • Goed onderwijs in goede scholen, alles voor kinderen onder één dak.
 • Concrete plannen maken om de energietransitie van fossiel naar duurzaam en energiebesparingen zo snel mogelijk verder op te pakken
 • Biodiversiteit vergroten en natuur beschermen
 • Kwaliteit van straten en groen: het visitekaartje van onze gemeente
 • De Biesbosch als park van nationale klasse uitbreiden naar onze kant van de Amer om recreatie mogelijk te maken zonder schade aan natuur en overlast voor de omgeving te veroorzaken
 • Dorpsgericht werken verder uitbreiden; Initiatieven van inwoners en verenigingen steunen, stimuleren en faciliteren I
 • Innovatie op het gebied van verkeer en veiligheid; meer ruimte voor wandelaars en fietsers
 • Voldoende woningbouw voor alle doelgroepen
 • Iedereen kan meedoen, goed minimabeleid voor kinderen en volwassenen
 • Goede huisvesting voor onze verenigingen
 • Gezondheid en welzijn stimuleren

 

*     Download hier het complete programma 2018-2022

Leeswijzer 
Na de inleiding en ‘het programma in een oogopslag’ resteren 4 delen. Het eerste deel schetst Groen Drimmelen (VP/D66) als partij. In het tweede deel kunt u lezen wat onze fractie de afgelopen periode heeft gerealiseerd. Vervolgens leest u in hoofdstuk 3 de visie van onze partij op de middellange termijn tot 2040. Deze visie is een geactualiseerde versie van de al in 2010 door de partij geschetste visie op de gemeente Drimmelen richting 2030. Vanuit de visie tot 2040 kunt in deel 4 lezen wat de stappen zijn die wij in de raadsperiode 2018 – 2022 willen zetten om in 2040 uit te komen waar wij denken dat we uit horen te komen. Op die manier geven wij vorm aan datgene dat onze partij kenmerkt, namelijk beleid op basis van een visie. Centraal hierbij staat ruimte voor initiatief door inwoners, zolang dit het algemeen belang niet schaadt en altijd een vangnet voor inwoners voor wie dat nodig is
Ontwikkeld door SatDesign