Nieuws    Agenda
  20-05-2021
Opinieronde
  03-06-2021
Raadsvergadering
  10-06-2021
Informatieronde
  17-06-2021
Opinieronde
Op dit moment is er geen poll.

Nieuws

Groen Drimmelen (VP/D66) voor verbetering voetpaden en dynamische verlichting in het buitengebied

Verbeter de verkeersveiligheid op een duurzame manier!

Uitkomsten enquête
Afgelopen raadsvergadering heeft Groen Drimmelen ingestemd met de kaders voor nieuwe beleidsplannen voor wegen en openbare verlichting. De uitkomsten van de enquête, welke de gemeente jaarlijks houd onder inwoners, zijn duidelijk verwerkt in de nieuwe plannen. Daaruit bleek dat u het meest tevreden bent over de openbare verlichting en het minst over de kwaliteit van de voetpaden. 

Extra inzet op onderhoud voetpaden
Met het nieuwe beleid komt er extra inzet op het onderhoud van stoepen. De helft van alle voetpaden wordt straks beter onderhouden. Het gaat om de 50 procent meest gebruikte voetpaden. Tim Eestermans gaf tijdens de raad aan nog eens goed te kijken of de opgangen naar het trottoir altijd op de goede plek liggen. Kapot gereden bermen vormen ook een probleem, met name langs hoofdlandbouwwegen. Hier wordt extra open verharding aangebracht. Zo kunt u elkaar veiliger passeren, kan er juist wel iets groeien en kan het regenwater beter in de grond infiltreren.

Duurzame verlichting
Groen Drimmelen is blij dat de reactie van platform Kiemkracht duidelijk terugkomt in het nieuwe beleid openbare verlichting. Groen Drimmelen vindt net als Kiemkracht dat de totale hoeveelheid verlichting ’s nachts wel iets minder kan. Gelukkig ziet de gemeente dit ook in. Het uitgangspunt is geen verlichting in het buitengebied, behalve bij onveilige situaties. Daarnaast wordt verlichting hier op een dynamische manier uitgevoerd. Dat betekent dat lampen alleen aangaan als het verkeer vlakbij is. Dit is beter voor mens en dier, bespaart energie, uitstoot van broeikasgassen en kosten.


10-02-2021

Reageer op dit bericht


« Terug naar het overzicht

Ontwikkeld door SatDesign