Nieuws

Kies voor Groen Drimmelen (VP/D66) – lijst 4

Goed onderwijs in goede scholen

 We spreken vandaag met Guus Neefs, Fer Rompa en Ad van Oosterhout over onderwijs in onze gemeente. Deze leden van Groen Drimmelen (VP/D66) hebben hun sporen op onderwijsgebied verdiend en we zijn benieuwd naar hun visie.

 KANSEN VOOR IEDEREEN

Guus start door aan te geven dat goed onderwijs de basis is voor een gelukkig en gezond leven. Investeren in onderwijs vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei. Ad vult aan: “onderwijs draagt bij aan gelijke kansen in onze samenleving en verdient daardoor veel aandacht”. Fer geeft aan dat het daarom zo belangrijk is dat GroenDrimmelen(VP/D66) als doelstelling heeft onze jeugd een optimale start te geven door het beste onderwijs in goede scholen te bieden.

 INTEGRALE AANPAK

Op de vraag hoe onderwijs het beste kan worden ingericht, antwoordt Guus dat vooral een integrale pedagogische aanpak van belang is. Ouders, kindopvang, verenigingen, scholen en instellingen voor jeugd en gezin spelen daarin een belangrijke rol. Hij geeft aan dat integrale kindcentra de beste manier zijn om door samenwerking van alle partijen tot de beste kansen te komen. Fer merkt op: “we moeten daarnaast ook rekening houden met teruglopende aantallen kinderen. De discussie over het aantal scholen in onze gemeente moeten we niet uit de weg gaan”.

 

PASSEND ONDERWIJS

Ad wil nog aangeven dat de gemeente ook een belangrijke rol heeft bij passend onderwijs, onder andere bij vervoer van leerlingen die hiervan gebruikmaken. De wethouder van GroenDrimmelen(VP/D66) heeft een succesvolle pilot uitgevoerd met vervoer van kinderen die niet in hun eigen woonomgeving passend onderwijs kunnen vinden. Dit gaan we voortzetten waarbij we blijven zoeken naar andere kansen op dit vlak.

 AANDACHT VOOR ONDERWIJS

De discussie gaat verder, waarbij ook het verminderen van administratieplicht en bureaucratie in het onderwijs wordt besproken, er vragen worden gesteld bij de toetscultuur op scholen en het grote probleem met pesten op school wordt behandeld. Conclusie is dat goed onderwijs erg belangrijk is, en dat ze blij zijn dat GroenDrimmelen(VP/D66) hier zoveel aandacht aan blijft besteden.

 KIES VOOR DRIMMELEN

Kies je voor goed onderwijs, kies je voor een kritisch en constructief geluid, dan kies je GroenDrimmelen(VP/D66)lijst4 . Maar kies op 21 maart in ieder geval voor Drimmelen.


08-02-2018

Reageer op dit bericht


« Terug naar het overzicht

Ontwikkeld door SatDesign