Nieuws

Bescherming groen, natuur en biodiversiteit

GroenDrimmelen(VP/D66) strijdt continu voor behoud van natuur

 Vandaag hebben we drie leden van Groen Drimmelen (VP/D66) uitgenodigd om te praten over het belang van groen, natuur en biodiversiteit in de gemeente Drimmelen. Fred is al vele jaren lid van de partij, Tim en Robert zijn relatief nieuwe leden. Alle drie zijn ze erg betrokken bij beheer en behoud van natuur.

 NATUURGEBIEDEN

Het groen in onze gemeente is van groot belang voor leefbaarheid, recreatie, toerisme, een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat en herstel van biodiversiteit. Fred zegt daarover: “De gemeente moet zorgen voor goed onderhoud aan gemeentelijk groen zodat natuur alle kansen heeft om zich te handhaven of herstellen.” Tim voegt toe: “In het buitengebied en de dorpskernen is het groen vaak monotoon of afwezig. De gemeente kan hier iets aan doen!”

 BIODIVERSITEIT

Robert vervolgt: “Onderzoeken tonen aan dat de diversiteit van onze natuur zo erg verminderd, dat het voortbestaan van soorten in gevaar komt. Dit heeft grote gevolgen voor onze natuur, en ook voor bijvoorbeeld de voedselvoorziening van mensen.” Fred geeft aan dat GroenDrimmelen(VP/D66) al jaren strijdt voor bewustwording van deze uitdagingen en dat we hebben gezorgd dat veel voorstellen al beleid zijn geworden, zoals ecologisch bermbeheer.

 VOGELS EN GROENE ZONES

Tim zet zich, als bestuurslid van de ANV Drimmelen, actief in voor onder andere het behoud van leefgebieden voor vogels. Hij geeft aan dat het belangrijk is hier als gemeente veel aandacht aan te besteden: “Zonder de juiste groene zones en de bescherming van broedgebieden zullen steeds meer vogels verdwijnen. GroenDrimmelen(VP/D66) zet zich in om dat te voorkomen.” Robert vult aan: “Ook zorgen voor voldoende voedsel voor insecten in de vorm van bloeiende planten is een belangrijke taak voor de politiek.” Fred: “Daarbij moet de gemeente gebruik maken van de kennis en hulp van organisaties als Stichting Bei.”

 KIES VOOR DRIMMELEN

Fred, Tim en Robert praten nog lang door over bescherming en beheer van natuur. GroenDrimmelen(VP/D66) is naar hun idee de echt groene partij die dit belangrijke thema voortvarend aanpakt.

 Kies je voor een groene toekomst en aandacht voor biodiversiteit en natuur, dan kies je voor GroenDrimmelen (VP/D66). Maar kies op 21 maart in ieder geval voor Drimmelen.


01-03-2018

Reageer op dit bericht


« Terug naar het overzicht

Ontwikkeld door SatDesign