Nieuws

GroenDrimmelen (VP/D66) en de openbare ruimte

Onze top 5 na vele gesprekken met inwoners

Groen Drimmelen (VP/D66) is in november drie zaterdagen met inwoners onze dorpen rondgegaan. Dit heeft veel interessante gesprekken opgeleverd en enorm geholpen onze speerpunten voor de openbare ruimte te bepalen. Hierbij de top 5!

COMMUNICATIE      Gebrekkige communicatie vanuit het gemeentehuis en “op straat” is de meest gehoorde klacht. Groen Drimmelen (VP/D66) wil daarom vaste aanspreekpunten vanuit de gemeente per dorp en een aanjager communicatie op het gemeentehuis: iedere goed afgehandelde melding is een cadeautje voor inwoners!

VERKEERS(VEILIGHEID)    Drimmelen is een verkeersveilige gemeente. Toch zijn er veel klachten en onduidelijkheden. Blijf ons zoveel mogelijk verbeterpunten melden! Locaties waar Groen Drimmelen (VP/D66) zeker aan de slag wil zijn Bredaseweg Terheijden, Lidl Terheijden, Stationsstraat Made, Gaete/Loonsedijk Lage Zwaluwe, Brouwerijstraat Wagenberg. Ook zo min mogelijke vrachtverkeer in de dorpen is een speerpunt voor ons.

ONDERHOUD EN KLEINE ERGERNISSEN    Bruggetjes (Dorpshuys Drimmelen, Ganshoeksingel Lage Zwaluwe), omgeving van zorgcentra, onze sportparken, wandelpad Morgenstondbos Hooge Zwaluwe, onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs en handhaven opruimplicht hondenpoep. Allemaal zaken waar wij mee aan de slag gaan! Groen Drimmelen (VP/D66) kiest voor ruimte voor rollators, rolstoelen en buggy’s en wij willen in tenminste alle jaren-70 wijken een parkeerscan: analyseren parkeerdruk en waar mogelijk oplossen. Na de bezoeken zijn we meteen aan de slag gegaan met een aantal onderwerpen. Zo gaan we het fietspad langs de Vaart (Drimmelen-oud Drimmelen) verbeteren en verbreden en gaan wij kijken hoe we de overlast van Tuc-tucs in Drimmelen-dorp kunnen aanpakken.

GROEN EN BOMEN    Groenbeleving in wijken wordt als belangrijk ervaren. Er zijn te veel bomen gekapt. Ja, bomen geven soms overlast, maar kap is vaak niet de beste oplossing. Groen Drimmelen (VP/D66) wil het blauwgroene imago van Drimmelen echt recht doen. Wij kiezen voor meer in plaats van minder groen. Voor elke gekapte boom komen er voortaan twee terug; één in de wijk en één in een nieuw aan te leggen bos.

WONINGBOUW      Bouwen o.a. voor starters en senioren in alle dorpen. Vertraging van bouwplannen is niet altijd op te lossen, maar we kunnen er wel duidelijk over zijn. Goede communicatie en het innemen van verantwoorde en strategische grondposities zijn voor ons een deel van de oplossing.


29-12-2017

Reageer op dit bericht


« Terug naar het overzicht

Ontwikkeld door SatDesign