Archief

Windmolens eindelijk in zicht?

Vraag is niet meer ja of nee, maar waar en wanneer

Groen Drimmelen (VP/D66) vecht er al vele jaren voor: duurzame energieopwekking in onze gemeente. Windenergie komt hiervoor als eerste in aanmerking. De Eerste Weg is daarvoor de beste locatie. Helaas heeft het verzet tegen deze locatie realisatie steeds in de weg gestaan.

Toch komt windenergie eindelijk in zicht, dankzij een uitspraak tijdens de raadsvergadering van 27 januari j.l.

In januari 2005 is door de gemeenteraad de beleidsvisie windenergie vastgesteld. Hierin is de ambitie opgenomen om in 2010 12 MW vermogen door windenergie te hebben gerealiseerd. Het is januari 2011, 6 jaar later, en zie hier, er is nog niets gerealiseerd. Groen Drimmelen (VP/D66) is hier bijzonder teleurgesteld in, immers al dat praten heeft tot op heden nul komma nul bijdrage aan die doelstelling van zes jaar geleden opgeleverd.

De voor- en nadelen van windenergie zijn in het verleden al vaak genoeg benoemd en daar hoeven we het niet over te hebben.

Groen Drimmelen (VP/D66) heeft tegen het voorstel om het windbeleid in te trekken gestemd. Met dit voorstel worden alle initiatieven geparkeerd en moet gewacht worden op nieuw beleid dat pas eind 2012 gereed zal zijn. Oude schoenen zijn weggegooid, terwijl er nog geen nieuwe zijn gekocht.

Het intrekken van het beleid heeft niets te maken met het niet onderschrijven van de doelstellingen rondom windenergie. Het draait alleen om weerstand tegen de locatiekeuze. Iedere discussie over windenergie werd gedomineerd door de vraag waar komen de windmolens. Ruim een jaar geleden stond iedereen achter windenergie in de gemeente Drimmelen, maar de locatie Eersteweg stond ter discussie. Groen Drimmelen (VP/D66) was samen met de PvdA voorstander van deze locatie.

Groen Drimmelen (VP / D66) heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering om een duidelijke uitspraak gevraagd:”Windmolens in Drimmelen, niet ja of nee maar waar!” Groen Drimmelen (VP/D66) wil daar niet tot eind 2012 mee te wachten. In het coalitieakkoord is opgenomen dat in het nieuwe beleid op het gebied van duurzaamheid een focus moet liggen op windenergie. Onze oproep om samen met de Regio en buurgemeente Moerdijk op te trekken, heeft in ieder geval gehoor gevonden. Hopelijk leidt dit dan eindelijk tot het gewenste resultaat. We zullen de andere fracties in ieder geval aan hun uitspraak herinneren.

Tot slot: Groen Drimmelen (VP / D66) vindt het ontzettend jammer dat de eerder gekozen locatie geen doorgang zal vinden. Dit besluit betekent dat ontwikkelaars aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding; weggegooid geld. 


01-02-2011

Reageer op dit bericht
Gerelateerde berichten:
- In gesprek met Alexander Pechtold
- Vóór windmolens aan Eerste weg
- Groen Drimmelen gaat duurzaam de verkiezingen in
- Ledenvergadering met thema Duurzaamheid
- Inwoners Drimmelen voor windmolens in de gemeente
- Groen Drimmelen (VP / D66) pleit voor windmolens op grondgebied Drimmelen

« Terug naar het overzicht
Ontwikkeld door SatDesign