Archief

Groen Drimmelen maakt giften 2009 bekend

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 juni .l. heeft Groen Drimmelen besloten de volgende goede doelen in aanmerking te laten komen voor de jaarlijkse donatie: Stichting kindertehuizen in Bulgarije, No Kidding, Stichting Windvogel en Friends4duchenne.

Stichting kindertehuizen in Bulgarije

De stichting steunt 5 kindertehuizen in de buurt van Sofia. In totaal verblijven hier 400 kinderen. Sinds de oprichting, juni 2005, tot en met december 2007 heeft de stichting € 130.000,= naar de Non Gouvernentele Organisatie Tabitha Bulgaria Foundation in Sofia overgemaakt. Dit geld is ten goede gekomen aan de kindertehuizen in Bulgarije in de vorm van: renovaties, kleding, voeding en medische begeleiding/nazorg.
Oud-Madenaar Patrick Halters is al een groot aantal jaren betrokken bij een veelheid van activiteiten rond kindertehuizen in Bulgarije, reden voor Groen Drimmelen om de Stichting Kindertehuizen Bulgarije dit jaar voor een donatie in aanmerking te laten komen. Meer informatie over de activiteiten van deze stichting is te vinden op de website: www.kindertehuizenbulgarije.nl .

No Kidding
Groen Drimmelen heeft er voor gekozen dit jaar een gift aan een instelling doen die zich bezighoudt met kindermishandeling een probleem dat in onze maatschappij nog steeds een enorm probleem is en waardoor vele kinderen voor het leven beschadigd worden. No Kidding is een netwerk tegen kindermishandeling. Meer informatie vindt u op
www.no-kidding.nu.

No Kidding komt voort uit de stichting Profit for the World's Children (PWC), dat is ge´nspireerd door 'Childworkers in Nepal'(CWIN) en ge´nitieerd door Anna Clowting in Nepal. Vanuit een gevoel van betrokkenheid en urgentie over de situatie van kinderen wereldwijd is de Stichting in 1996 officieel opgericht in Nederland. Nu acht jaar later is PWC uitgegroeid tot een organisatie met tien medewerkers; allen vrouwen en moeders. De kracht van het werk van PWC is 'geen liefdadigheid maar verantwoordelijkheid'. Alleen de samenleving als geheel kan zorg dragen voor de veiligheid van kinderen en hun mogelijkheden voor groei waarborgen. In veel gevallen betekent dit een fundamentele verandering van waarden, normen en wetten. Daarom zet PWC zich in voor structurele verbeteringen in het leven van kinderen, door te werken aan bewustwording, te kloppen op belangrijke deuren en door krachten te bundelen. Op de website: www.p-w-c.org kunt u meer informatie over deze organisatie vinden.

Co÷peratieve vereniging Windvogel
De Windvogel is een windmolenvereniging met als doel het opwekken van duurzame energie. Zij zoekt leden die dit streven ondersteunen. Het lid worden kan d.m.v. het inleggen van een eenmalig bedrag. Dit is dan uw aandeel in de co÷peratieve vereniging; het bedrag vormt het risicodragende kapitaal van de vereniging en kan dus niet altijd vanzelfsprekend worden teruggevorderd bij beŰindiging van het lidmaatschap.
Groen Drimmelen is een voorstander van windenergie als vorm van duurzame energie. Daarom heeft Groen Drimmelen besloten tot een eenmalige inleg. Zie voor meer informatie www.windvogel.nl.

Friends4duchenne
Duchenne is een spierziekte die uiteindelijk leidt tot een vroegtijdige dood van degene die er aan lijden. Van 13 tot en met 16 september 2009 nemen een enkele inwoners van onze gemeente deel aan de zwaarste mountainbike sponsortocht van het jaar. Een tocht van 700 km die in 7 dagen wordt afgelegd en door 4 landen zal gaan. En dat alles met één doel; namelijk zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar een medicijn tegen de Duchenne. Het team Friends4duchenne probeert een door deelname aan deze loodzware tocht een zo groot mogelijke bijdrage voor dit onderzoek op te halen. Groen Drimmelen zou Groen Drimmelen niet zijn als zij daar niet voor warm zou lopen en een deel van het voor giften beschikbare budget hier aan zou willen besteden. Meer informatie op www.duchenneheroes.nl.

Groen Drimmelen (VP / D66) is een lokale progressieve partij, waarin de Vooruitstrevende Partij uit de voormalige gemeente Terheijden en D66, afdeling Drimmelen zijn samengegaan. Mensen met een achtergrond bij met name landelijke progressieve partijen vinden onderdak bij Groen Drimmelen. Wilt u meer weten over Groen Drimmelen? Bezoek dan onze website; u treft daar actueel nieuws en andere informatie over onze partij: www.groendrimmelen.nl. Wilt u uw mening over allerlei lokale zaken kwijt; een mailtje aan info@groendrimmelen.nl is voldoende. U hoort altijd van ons. Wilt u een keer vergadering van onze fractie bijwonen? Ook dat kan: neem contact op met een van onze raadsleden; Hans Kuijpers (06 - 42 41 33 22), of JŘrgen Vissers (0162 - 68 38 94).

GROEN DRIMMELEN (VP / D66) GEWOON DOEN


15-07-2009

Reageer op dit bericht
Gerelateerde berichten:
- Groen Drimmelen (VP/D66) steunt manegepaarden pensioenfonds.
- Renske bedankt Groen Drimmelen
- Groen Drimmelen steunt project Renske Verschuren in Ghana
- Vier instellingen ontvangen donatie van Groen Drimmelen
- Groen Drimmelen ondersteunt Akkerrandenproject

« Terug naar het overzicht
Ontwikkeld door SatDesign