Archief

Uitnodiging ledenvergadering 17 juni

Betreft:      Uitnodiging Algemene Ledenvergadering met aansluitend een

 Discussie over Duurzaamheid

Datum:       Woensdag 17 juni 2009

Tijd:            19.30 uur

Plaats:        Gemeenschapshuis De  Zonzeel, Poolsestraat 12,4924 BD Hooge Zwaluwe .

 

 A G E N D A

19.30 uur Aanvang ledenvergadering

1.    Opening door de voorzitter

2.    Verslag vorige ledenvergadering 19-3-2009 goedkeuren

3.    Mededelingen van het Bestuur

4.    Goedkeuren giften 2009 (zie bijlage voor voorstel Bestuur)

5.    Mededelingen van de Fractie

6.    Rondvraag

7.    20.15 uur korte pauze

8.    20.30 uur Discussie m.b.t. Duurzaamheid

 

Voor discussie zijn meerdere groeperingen uit het veld uitgenodigd om hun standpunten in te brengen. Ditmaal hebben we in ieder geval een vertegenwoordiger van de regionale dienst Milieu en Afval Regio Breda en een vertegenwoordiger van de ZLTO uitgenodigd. Daarnaast hopen we op de komst van mensen uit de bouwwereld.

De tuinbouwsector is volop bezig met het duurzaam maken van de bedrijfsvoering. Hoe doen zij dat en wat kunnen wij daar van leren? Ook in de regio staat duurzaamheid hoog op de agenda. Wat kan deze samenwerking voor ons opleveren? Tenslotte willen wij de komende jaren eindelijk serieus werk maken van het bouwprogramma. Hoe kunnen we daarbij rekening houden met aspecten die verband houden met duurzaamheid?

Wij willen de avond rond de klok van 22.00 uur sluiten waarna er nog gelegenheid is om informeel met elkaar te praten Wij hopen op een grote opkomst van onze leden, graag uw afmelding voor 15 Juni  naar email:

 anita.van.gennip@planet.nl  of 06-28206434 telefonisch of via SMS

Namens Bestuur Groen Drimmelen,
de secretaris,
Anita van Gennip.
06-06-2009

Reageer op dit bericht
Gerelateerde berichten:
- Groen Drimmelen (VP/D66) weer actief bij zwerfvuildag
- Vr windmolens aan Eerste weg
- Groen Drimmelen blij met uitgangspunten M.E.R. Zuiderklip
- Groen Drimmelen gaat duurzaam de verkiezingen in
- Ledenvergadering met thema Duurzaamheid
- Inwoners Drimmelen voor windmolens in de gemeente
- Resultaten discussieavond Dierenwelzijn
- Groen Drimmelen (VP / D66) pleit voor windmolens op grondgebied Drimmelen
- Groen Drimmelen in gesprek over Dierenwelzijn
- Uitnodiging ledenvergadering 19 maart

« Terug naar het overzicht
Ontwikkeld door SatDesign